Želudac

Jednjak, želudac i dvanaesnik (tanko crijevo) u ljudskom probavnom sustavu 22, položaj želuca u tijelu.

Želudac (grč. Gaster, lat. ventriculus) je prošireni deo kanala za varenje koji se pruža od jednjaka (oesophagus) do dvanaestopalačnog creva (duodenum). Svojim gornjim delom želudac komunicira sa jednjakom preko kardijačnog otvora (ostium cardiacum) a svojim donjim krajem komunicira sa dvanaestopalačnim crevom preko piloričnog otvora (ostium pyloricum).

Spoljni izgled

Po svom obliku želudac podseća na uspravljenu udicu, čiji je savijutak okrenut udesno i unazad. Na želucu se razlikuju duži, vertikalni i kraći, horizontalni deo. Ta dva dela želuca zaklapaju jedan sa drugim prav ugao, otvoren udesno i unazad.

Vertkalni deo želuca sastoji se iz kardije, želudačnog dna i tela želuca. Kardija (pars cardiaca) predstavlja deo želuca koji okružuje ostium cardiacum. Dno želuca (fundus gastricum) je gornji, manji segment vertikalnog dela želuca koji se nalazi iznad i ulevo od kardije. Dno želuca ima oblik svoda, konkavnog naniže. Telo želuca (corpus gastricum) predstavlja donji, veći segment vertikalnog dela želuca. Ono se pruža od želudačnog dna naniže i napred, a na svom donjem kraju sužava se i prelazi u horizontalni deo želuca.

Horizontalni deo želuca naziva se pilorični deo (pars pylorica). Njegov levi, širi deo predstavlja predvorje pilorusa (antrum pyloricum), a desni, uži deo je pilorični kanal (canalis pyloris).


 • v
 • r
 • u
Woman.svg
 • v
 • r
 • u
Skelet glave

Kosti glave: sljepoočnica • čeona kosttjemena kostpotiljačna kostsfenoidalna kostetmoidalna kost
Kosti lica: maksila • nosna kostsuzna kostnepčana kostdonja nosna školjkavomerzigomatična kost • mandibula • hioidna kost

Skelet ekstremiteta

Gornji ekstremiteti: lopaticaključna kosthumerusulna • radijus • ulna
Šaka: karpalne kosti • metakarpalne kosti • falange
Donji ekstremiteti: karlična kostkoljenofemurpatelatibijafibula
Stopalo: tarzus • metatarzus • falange

Skelet trupa

Abdomen: kičmapršljen • krsna kost • repna kost
Grudni koš: rebragrudna kost

Line-drawing of a human man.svg
 • v
 • r
 • u
Mišići glave

Mimični mišići: epikranični mišić • kružni mišić usta • kružni mišić okanosni mišić • mišići usana
Mišići žvakači: temporalni mišić • mastikatorni mišić • lateralni krilasti mišićmedijalni krilasti mišić

 • v
 • r
 • u
Arterije malog krvotoka

pulmonalni trunkusplućna arterija

Arterije velikog krvotoka

uzlazna aortaaortni lukgrudna aortaabdominalna aortatrunkus brahiocefalikus • glavna karotidna arterija • podključna arterija • glavna ilijačna arterija

Vene malog krvotoka

plućne vene

Vene velikog krvotoka

Sistem gornje šuplje vene: gornja šuplja vena • podključna vena • vratna vena
Sistem donje šuplje vene: donja šuplja vena • vena ilijaka
Sistem vene porte: vena porta • vena trbušne maramice • linealna vena

 • v
 • r
 • u

Limfni sudovi • grudni kanal • limfa

Limfoidni i hemopoetični organi

grudna žlijezdaslezinalimfni čvorovi • moždina

 • v
 • r
 • u

nosna duplja • usna dupljaždrijelogrkljandušnikbronhijepluća

 • v
 • r
 • u
 • v
 • r
 • u

ustausna dupljajednjak • želudac • dvanaesnikjetražučna kesapankreastanko crijevodebelo crijevoanus

 • v
 • r
 • u
Urinarni sistem

bubreziuretermokraćna bešikauretra

Genitalni sistem

Muški spolni organi: penistestisiskrotumprostata
Ženski spolni organi: jajnicijajovodimatericavaginaklitorisdojke

 • v
 • r
 • u
 • v
 • r
 • u

kožanoktidlakekosa • znojne žlijezde • lojne žlijezde