Antioksidans

Antioksidans je molekul 22 koji može da spreči oksidaciju drugih molekula. Oksidacija je hemijska reakcija u kojoj se elektroni prenose sa oksidacionog sredstva na neki molekul. U oksidacionim reakcijama mogu nastati slobodni radikali, koji započinju lančane reakcije. Slobodni radikali su reaktivna jedinjenja, koja imaju elektron viška i zato stupaju u reakcije sa drugim molekulima, i na taj način dovode do oštećenja ćelijskih struktura. Antioksidansi sprečavaju lančane reakcije u kojima se oštećuju drugi moleluli u ćelijama, tako što se sami oksidišu. Antioksidansi su često redukciona sredstva (tioli, polifenoli..).[1][2]

Najznačajniji molekuli u organizmu za sprečavanje oksidacije ćelujskih struktura su: glutation, vitamin C, vitamin E, enzimi (katalaze, superoksid dismutaze, peroksidaze). Smanjena koncentracija antioksidanasa u organizmu može doveti do inhibicije antioksidativnih enzima, pri čemu nastaje oksidativni stres i može doći do oštećenja ćelija.

Izvori

  1. Sies H (1997). „Oxidative stress: oxidants and antioxidants” (PDF). Exp Physiol 82 (2): 291–5. PMID 9129943. http://ep.physoc.org/cgi/reprint/82/2/291.pdf. 
  2. Vertuani S, Angusti A, Manfredini S (2004). „The antioxidants and pro-antioxidants network: an overview”. Curr Pharm Des 10 (14): 1677–94. DOI:10.2174/1381612043384655. PMID 15134565. 

Spoljašnje veze

Commons-logo.svg
Antioksidans na Wikimedijinoj ostavi
  • v
  • r
  • u
Antioksidansi
Hrana
Acetil-L-Karnitin (ALCAR) • Alfa-lipoinska kiselina (ALA) • Askorbinska kiselina (Vitamin C) • Karotenoidi (Vitamin A) • Kurkumin • Edaravon • Flavonoidi (Kvercetin, Kempferol, Katehin, -{EGCG}-, itd.) • Galna kiselina • Glutation • Hidroksitirozol • L-Karnitin • Ladostigil • Melatonin • -{N}--Acetilcistein (-{NAC}-) • -{N}--Acetilserotonin (-{NAS}-) • Oleokantal • Oleuropein • Polifenol • Rasagilin • Resveratrol • Selegilin • Selen • Tokoferoli (Vitamin E) • Tokotrienoli (Vitamin E) • Tirozol • Ubihinon (Koenzime Q) • Mokraćna Kiselina
Gorivo