Halaha

Serija članaka na temu:
Judaizam
Star of David (bold).svg    Mojsijeve kamene ploče    Menorah.svg
Podjele
Ortodoksni (moderni)   Konzervativni
Reformistički   Haredi   Hasidi
Rekonstrukcionistički   Obnova
Rabinski   Humanistički
Karaite   Samaritanizam
Judaistička filozofija
Principi vjere   Minjan   Kabala
Noini zakoni   Bog   Eshatologija
Mesija   Odabrani
Holokaust   Halaha   Kašrut
Skromnost   Cedaka   Moral   Musar
Tekstovi
Tanah (Tora   Nevim   Ketuvim)
Čumaš   Sidur   Pijut   Zohar
Rabinska literatura
Talmud   Midraš   Tosefta
Sveti gradovi
Jeruzalem   Hebron
Safed   Tiberijada
Važne ličnosti
Abraham   Izak   Jakov
Mojsije   Aron   David   Solomon
Sara   Rebeka   Rahel   Lea
Život i društvo
Brit   Bar i Bat Micva   Šiduk   Brak
Nida   Naming   Pidjon HaBen   Smrt
Religijske uloge
Rabin   Rebe   Hazan
Koen   Mašgia   Gabaj   Magid
Mohel   Bet din   Roš ješiva
Institucije
Sinagoga   Mikva   Gemah   Ješiva
Sakralni objekti
Sinagoga   Mikah
Sveti Hram / Tabernakl
Ritualni objekti
Talit   Tefilin   Kipa   Sefer Tora
Cicit   Mezuza   Menora   Hanukia
Šofar   Četiri vrste   Kitel   Gartel   Jad
Molitve i ceremonije
Šema   Amida   Aleinu   Kol Nidre
Kadiš   Halel   Ma Tovu   Havdalah
Međureligijski odnosi
Hrišćanstvo / kršćanstvo
Judeohrišćanstvo / judeokršćanstvo
Islam   Agnosticizam   Ateizam
Povezano
Antisemitizam   Kritike   Filosemitizam
Cionizam   Anticionizam
v   r   u

Halaha (heb. הלכה — „smer puta“, od halah, hodati) je jevrejski pravni sistem, deo Talmuda posvećen pravu i pojedinačnim pravnim odlukama. Halaha se bavi pravnom stranom Mojsijevog zakona i često se osniva na usmenim tradicijama. Halaha sačinjava „ogradu“ za tumačenje Tore, a u Mišni i Talmudu ona je uspostavljena na osnovu mišljenja većine. Ovih zakona se pridržavaju svi Jevreji.

Halaha govori o verskim obavezama Jevreja, i to kako o međuljudskim odnosima, tako i ritualima koje treba poštovati. Obuhvata praktično sve karakteristike ljudskog života i ponašanja: rođenje, brak, radost, tugu, poljoprivredu, trgovinu, moral, teologiju.

Vidi još

Commons-logo.svg
Halaha na Wikimedijinoj ostavi