Ješiva

Serija članaka na temu:
Jevreji / Židovi
Star of David.svgMenora.svg
Ko je Jevrej?   Etimologija   Kultura
Religija
Bog u judaizmu (Imena)
Principi vjere  Mitzvot (613)
Halakha  Shabbat  Praznici
Molitva  Tzedakah
Brit  Bar / Bat Mitzvah
Brak  Žalovanje
Filozofija  Etika  Kabbalah
Običaji  Sinagoga  Rabin
Tekstovi
Tanah (Tora   Nevi'im   Ketuvim)   Talmud (Mišna   Gemara)   Rabinski (Midraš   Tosefta)   Mišna Tora   Tur   Šulhan Aruh   Zohar   Tanija
Etniciteti
Aškenazi   Sefardi   Mizrahi   Romanioti   Italki   Jemeniti   Afrički   Beta Israel   Buharski   Gruzijski   Njemački   Planinski   Kineski   Indijski   Hazari   Karaim   Krimčaci  
Samaritanci   Kripto-Jevreji
Populacija
SAD   Izrael   Rusija
Irak   Španija   Portugal   Gibraltar
Italija   Poljska   Njemačka   BiH
Latinska Amerika   Francuska
Engleska   Nizozemska   Kanada
Australija   Mađarska   Indija
Turska   Grčka   Afrika
Iran   Kina   Pakistan   Rumunija
Denominacije
Alternativni   Konzervativni
Humanistčki   Karaite   Liberalni  
Ortodoksni   Rekonstructionistički
Reformski   Obnova   Tradicionalni
Jezici
Hebrejski   Jidiš
Judeo-perzijski   Ladino
Judeo-aramejski   Judeo-arapski
Historija
Kronologija   Vođe
Drevna   Kraljevina Juda
Hram
Babilonsko izgnanstvo
Yehud Medinata
Jeruzalem
(u Judaizmu   Kronologija)
Hasmonejci   Sanhedrin
Šizme   Farizeji
Jevrejsko-rimski ratovi
Kršćanstvo i judaizam
Islam i judaizam
Dijaspora   Srednji vijek
Sabatejci   Hasidizam   Haskalah
Emancipacija   Holokaust
Alija (arapska   sovjetska)
Izrael (historija)
sukob sa Arapima   Zemlja Izrael
Baal teshuva   Progoni
Antisemitizam (historija)
Politika
Cionizam
(radnički   revisionistički
religijski   zeleni   opći)
Bundizam   Svjetski Agudath Israel
Jevrejski feminizam   Izraelska politika
Jevrejska ljevica   Jevrejska desnica
v   r   u
Studenti ješive u litvanskom gradu Telšia, 1936.

Ješiva (hebrejski: ישיבה - sjedenje) je talmudska škola za mlade Jevreje koju pohađaju osobe od najmlađe dobi do ranih 20-ih.

Ješive potiču iz jevrejskih obrazovnih institucija razvijenih još u drevnom Izraelu i Babiloniji. Suvremeni oblici ješive su se, pak, razvili na području današnje Litve krajem 19. i početkom 20. vijeka. Rani hasidski pokreti se sa tim reformama nisu slagali, pa su se razvile posebne jevrejske škole, odnosno više različitih vrsta ješiva. Danas najviše ješiva ima u Izraelu, SAD, Argentini i Mađarskoj.

Proučavanje Talmuda se smatra jednom do vjerskih dužnosti svakog mladog Jevreja. Ono se obavlja u parovima po dva učenika, a također se održavaju predavanja.

Literatura

  • Unterman, Alan. Judovstvo. Mladinska knjiga, Ljubljana, 2001.(COBISS)