PH vrednost

Disambig.svg Za ostala značenja, v. PH vrednost (razvrstavanje).
Kiseline 22 i baze
Konstanta disocijacije kiseline
Kiselo-bazna ekstrakcija
Teorije kiselina i baza
Kiselo-bazna titracija
Konstanta disocijacije
Funkcija kiselosti
Puferi
pH
Protonski afinitet
Autojonizacija vode
Jačina kiseline
Tipovi kiselina
Brensted Luis Mineralne
Organske Jake
Superkiseline Slabe
Tipovi baza
Brensted Luis Organske
Jake Superbaze
Nenukleofilne Slabe
v  r  u

pH vrednost je mera aktivnosti vodonikovih jona (H+) u lavoru i na taj način određuje da li je dati rastvor kiselog ili baznog karaktera. pH vrednost je broj bez jedinica, i za poređenje koristi se pH skala koja obuhvata vrednosti od 0 do 14. Za kisele rastvore pH vrednost je manja od 7 (pH < 7,0), a za bazne je veća od 7 (pH > 7,0). Za neutralan rastvor pH je 7. Mera analogna ovoj za koncentraciju hidroksidnih jona u rastvoru je pOH.

Definicija

Iako pH vrijednost nema metrične jedinice, njena skala nije proizvoljna. pH vrednost se meri na osnovu aktivnosti vodonikovih jona u rastvoru.

Formula za računanje vrednosti je:

pH = log 10 [ H + ] {\displaystyle {\mbox{pH}}=-\log _{10}[{H^{+}}]}

[H+] označava aktivnost H+ jona (ili preciznije napisano [H3O+], ekvivalent vodonikovih jona, izmerenih u jedinici molarnosti, odnosno broj vodonikovih jona u jednom molu jedne litre datog rastvora.

Log10 označava logaritam sa bazom od 10, tako da se pH vrednost definiše na logaritamskoj skali kiselosti. Na primer, rastvor sa pH=8,2 će imati [H+] aktivnost 10−8,2 mol/L, odnosno 6,31 × 10−9 mol/L. Dok, rastvor sa [H+] koncentracijom jona od 4,5 × 10−4 mol/L će imati pH vrednost od −log10(4,5 × 10−4) ili 3,35


Za čistu vodu pH vrednost od 7 označava da je rastvor neutralan, jer se u vodi nalazi isti broj H+ jona i OH jona, sa jednakim koncetracijama od 1×10−7 mol/L.

pH vrednosti različitih proizvoda
Proizvodi pH vrednost
Kisele otpadne vode u rudnicima
-3,6 – 1,0
Akumulatorska kiselina
< 1,0
Želudačna kiselina
2,0
Limun
2,4
Gazirana pića
2,5
Sirće
2,9
Sok od pomorandže ili od jabuke
3,5
Pivo
4,5
Kafa
5,0
Čaj
5,5
Kisela kiša
< 5,6
Mleko
6,5
Voda
7,0
Pljuvačka zdrave osobe
6,5 – 7,4
Krv
7,34 – 7,45
Morska voda
8,0
Sapun za ruke
9,0 – 10,0
Amonijak za kućnu upotrebu
11,5
Varikina
12,5
Kućni rastvarač za uklanjanje taloga u kan. cevima
13,5
Commons-logo.svg
PH vrednost na Wikimedijinoj ostavi