Rabin

Disambig.svg Za ostala značenja, v. Rabin (razvrstavanje).
Serija članaka na temu:
Jevreji / Židovi
Star of David.svgMenora.svg
Ko je Jevrej?   Etimologija   Kultura
Religija
Bog u judaizmu (Imena)
Principi vjere  Mitzvot (613)
Halakha  Shabbat  Praznici
Molitva  Tzedakah
Brit  Bar / Bat Mitzvah
Brak  Žalovanje
Filozofija  Etika  Kabbalah
Običaji  Sinagoga  Rabin
Tekstovi
Tanah (Tora   Nevi'im   Ketuvim)   Talmud (Mišna   Gemara)   Rabinski (Midraš   Tosefta)   Mišna Tora   Tur   Šulhan Aruh   Zohar   Tanija
Etniciteti
Aškenazi   Sefardi   Mizrahi   Romanioti   Italki   Jemeniti   Afrički   Beta Israel   Buharski   Gruzijski   Njemački   Planinski   Kineski   Indijski   Hazari   Karaim   Krimčaci  
Samaritanci   Kripto-Jevreji
Populacija
SAD   Izrael   Rusija
Irak   Španija   Portugal   Gibraltar
Italija   Poljska   Njemačka   BiH
Latinska Amerika   Francuska
Engleska   Nizozemska   Kanada
Australija   Mađarska   Indija
Turska   Grčka   Afrika
Iran   Kina   Pakistan   Rumunija
Denominacije
Alternativni   Konzervativni
Humanistčki   Karaite   Liberalni  
Ortodoksni   Rekonstructionistički
Reformski   Obnova   Tradicionalni
Jezici
Hebrejski   Jidiš
Judeo-perzijski   Ladino
Judeo-aramejski   Judeo-arapski
Historija
Kronologija   Vođe
Drevna   Kraljevina Juda
Hram
Babilonsko izgnanstvo
Yehud Medinata
Jeruzalem
(u Judaizmu   Kronologija)
Hasmonejci   Sanhedrin
Šizme   Farizeji
Jevrejsko-rimski ratovi
Kršćanstvo i judaizam
Islam i judaizam
Dijaspora   Srednji vijek
Sabatejci   Hasidizam   Haskalah
Emancipacija   Holokaust
Alija (arapska   sovjetska)
Izrael (historija)
sukob sa Arapima   Zemlja Izrael
Baal teshuva   Progoni
Antisemitizam (historija)
Politika
Cionizam
(radnički   revisionistički
religijski   zeleni   opći)
Bundizam   Svjetski Agudath Israel
Jevrejski feminizam   Izraelska politika
Jevrejska ljevica   Jevrejska desnica
v   r   u

Rabin (jev./heb. rabi – "moj učitelj") znači "naučnik" ili "mudrac", naime – rukopoloženi tumač Biblije i Usmenog nauka. Izraz je verovatno nastao u Palestini početkom 1. veka i primenjivan je na svaku onu osobu čije je poznavanje rabinske književnosti bilo dovoljno da joj omogući odlučivanje o pitanjima jevrejskog zakona. Institucija profesionalnog, plaćenog rabina nastala je tek u poznom srednjem veku, kada su rabini postavljani za verske vođe zajednica i kada se od njih očekivalo da sve svoje vreme posvete aktivnostima zajednice, što se uglavnom ogledalo u odlučivanju o svim pitanjima s područja jevrejskog zakona, obavljašu sudijske uloge u civilnim i krivičnim slučajevima, vođenju ješive i nadgledanju raznih verskih ustanova, kao što su ritualno klanje, sistem osnovne škole, ritualna kupatila itd. Sve do 19. veka, držanje propovedi nije predstavljalo glavnu delatnost rabina.

Status rabina sticao se tek posle dugogodišnjeg izučavanja Talmuda i rabinskih kodeksa i polaganja ispita kod rabina visoko cešenih po svojoj učenosti i pobožnosti. U 19. veku, u zapadnoj Evropi i u Sjedinjenim Američkim Državama osnovani su rabinski seminari i ustanove čija je specifična namena bila obučavanje rabina. Uloga savremenog rabina, koji je obično diplomirao na univerzitetu i rabinskom seminaru, sasvim je drugačija od uloga rabina iz vremena pre 19. veka, pogotovo kod američkih Jevreja. Izuzev u slučaju nekih ortodoksnih rabina, njegova glavna delatnost više nije delatnost pravnog stručnjaka i sudije. U njegovom domenu takođe nije da nadgleda mrežu verskih institucija koja obuhvata celokupnu zajednicu. Umesto toga, on služi kao duhovni vođa verske zajednice ili sinagoge, i veliki deo njegovog vremena posvećen je vođenju službe i propovedanju, obrazaovanju mladih i odraslih, činodejstvovanju pri venčanjima i sahranama, savetovanju, međuverskim delatnostima, učestvovanju u dobrotvornim organizacijama zajednice itd.

Postavljenje rabina u ortodoksnom judaizmu obavlja ješiva ili, u nekim slučajevima, onaj rabin koji je, zahvaljujući svojoj učenosti, stekao pravo da postavlja druge.

U konzervativnom judaizmu, to obavlja seminar; neki konzervativni rabini nastoje da dobiju i ortodoksno postavljenje.

U reformističkom judaizmu, postavljenje vrši priznata teološka škola. U svim tim ograncima postoje rabini koje su postavile teološke škole iz drugih zemalja.

Danas i veliki broj žena služe kao rabini u reformističkim i rekonstrukcionističkim kongregacijama.

Commons-logo.svg
Rabin na Wikimedijinoj ostavi