Tropska klima

Tropska klima je tip klime 22 karakterističan za tropska područja.

Karakteriziraju je srednje mjesečne temperature su iznad 18 °C, pa zima u našem smislu riječi i ne postoji. Obilježja ove klime je i obilje padalina. U ovim se klimama javljaju tropski cikloni.

Podrazredi Tropske kišne klime jesu:

Primjeri tropske klime

Južna Florida, Havaji, Karibi, Malezija, Filipini ili Brazil.

V. također

  • Köppenova klasifikacija klima
  • v
  • r
  • u
Klime A
Prašumska (Af) · Monsunska (Am) · Savanska (Aw, As)
Klime B
Pustinjska (BWh, BWk) · Polupustinjska (BSh, BSk)
Klime C
Vlažna subtropska (Cfa, Cwa) · Oceanska (Cfb, Cwb, Cfc) · Mediteranska (Csa, Csb)
Klime D
Vlažna kontinentalna (Dfa, Dwa, Dfb, Dwb) · Subarktička (Dfc, Dwc, Dfd, Dwd) · Kontinentalna (Dsa, Dsb) · Ostale kontinentalne (Dsc, Dsd)
Klime E
Polarna (ET, EF) · Alpska (ET/H)
Commons-logo.svg
Tropska klima na Wikimedijinoj ostavi