UTC-11

Vremenska zona UTC−11 se koristi:

UTC-11: plavo (decembar), narančasto (jun), žuto (cijela godina), svjetloplavo - morska područja

Kao standardno vrijeme (cijelu godinu)

Također se koristi na atolu Midway.

Do 29. 12. 2011. u ovoj zoni je bila i Samoa, zatim je prešla u UTC+14.

  • v
  • r
  • u
Vremenske zone u odnosu na Koordinirano univerzalno vrijeme (UTC)
−12 • −11 • −10 • −9:30 • −9 • −8 • −7 • −6 • −5 • −4 • −3:30 • −3 • −2:30 • −2 • −1 • −0:44 • −0:25 • UTC (0) • +0:20 • +0:30 • +1 • +2 • +3 • +3:30 • +4 • +4:30 • +4:51 • +5 • +5:30 • +5:40 • +5:45 • +6 • +6:30 • +7 • +7:20 • +7:30 • +8 • +8:30 • +8:45 • +9 • +9:30 • +10 • +10:30 • +11 • +11:30 • +12 • +12:45 • +13 • +13:45 • +14
Ljetno vrijeme: * na sjevernoj hemisferi ** na južnoj hemisferi; kurziv: historijski